amezo_small

Menu


amezo_small

Menu


Zorg

zorg-van-amezo

Zorg

Hoe wij jou kunnen helpen is helemaal afhankelijk van jouw situatie. Misschien heb je namelijk een licht verstandelijke beperking of heb je last van psychische problemen. Daarom maken we samen met jou vooraf een analyse en een plan van aanpak. Zo weten we precies wat we samen kunnen bereiken !  

We kijken waar je tegenaan loopt, maar ook waar je energie van krijgt, waar jouw kracht ligt en waar jij jezelf kan verbeteren in het dagelijks leven. Je wilt toch graag een zo zelfstandig mogelijk leven leiden? Dat kan met de ambulante begeleiding van A-MeZo. Onze begeleiders komen hiervoor graag bij jou langs.

Zorg voor jou alleen of voor het hele gezin ?
De zorg vanuit de PGB, WLZ of WMO kan zowel alleen voor jou zijn, maar kan natuurlijk ook gelden voor het hele gezin.  A-MeZo is bekend met het leveren van zorg voor jou alleen, maar is ook bekend met het leveren van zorg voor het hele gezin

PGB

PGB staat voor ‘Persoons Gebonden Budget’. Je hebt dus ondersteuning nodig. Daar kan je een persoonsgebonden budget voor aanvragen. Met een PGB leid je je eigen leven, ondanks je beperking. Met een PGB regel je dus je eigen zorg en huur je met dat budget je eigen zorg (bijvoorbeeld A-MeZo) in. 

Hier vind je meer informatie over PGB.

zorg-van-amezo
zorg-van-amezo

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

A-MeZo levert veel ondersteuning vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Kan jij jezelf niet meer zelfstandig redden, of is er sprake van een psychische aandoening, maar je wilt wel op jezelf blijven wonen, dan kan A-MeZo je hierbij helpen.

Voor het aanvragen van langdurige zorg (WLZ) klik hier.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jij zo lang als mogelijk thuis kan blijven wonen. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van jou wanneer je niet meer zelfredzaam bent. 

De gemeente bepaalt dus of jij in aanmerking komt voor hulp vanuit de WMO. De ondersteuning die A-MeZo levert vanuit de WMO is altijd op jouw persoonlijke situatie afgestemd en helpt jou dus om een meer zelfstandig leven te leiden.

Voor meer informatie over de WMO klik hier.  

zorg-van-amezo