Missie en Visie

Onze missie is het leveren van kleinschalige zorg met een groot hart !

A-MeZo is een groeiende, professionele en laagdrempelige zorgorganisatie.
Wij staan náást de jongere of ( jong) volwassene. Dit houdt in dat we goed luisteren naar de hulpvraag en goed kijken wat de sterke kanten van de cliënt zijn. Door met oprechte betrokkenheid aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt, proberen we om sámen met de cliënt zijn zelfredzaamheid te vergroten. Op deze manier zorgen we ervoor dat de cliënt meer eigen regie krijgt over zijn eigen leven.

Doordat A-MeZo een kleinschalige organisatie is, zijn de directe lijnen kort, is er een hechte band met de cliënt en is de flexibiliteit groot. Wij vinden het van belang dat de kwaliteit die wij leveren goed is en aansluit bij de verwachting van de cliënt. Het kwaliteitssysteem is daarom ook getoetst door een onafhankelijke partij.

Werken met een zorgplan
Samen met jou stellen we een zorgplan op. Hierin beschrijven we jouw doelen waaraan we het eerste half jaar aan gaan werken. Na het half jaar gaan we het samen met jou evalueren. We kijken of we de gestelde doelen hebben bereikt en of het zorgplan moet worden aangepast. Belangrijk is dat jij stappen maakt in de vooruitgang die je wilt bereiken!

over-ons-amezo

Ons team

Het team van A-MeZo bestaat uit gemotiveerde mensen met verschillende zorgdisciplines.

Door de inzet van een gevarieerd team maken we gebruik van elkaars krachten en kunnen we de zorg voor jou optimaal afstemmen. Graag stellen we ons team aan je voor.

Chantal

Chantal is opgeleid als sociaal pedagogisch werker en werkt als ambulant begeleidster bij A-MeZo. Zij heeft veel ervaring in het begeleiden van (jong) volwassenen met gedrags- en psychiatrische problematieken. Haar kracht ligt in het coachen van mensen en zij kan dan ook goed luisteren, heeft humor, is doordacht en gek op de natuur.

Zelf zegt zij:
‘Soms heb je even iemand nodig die je een zetje in de goede richting kan geven. Ik help graag om mensen weer structuur te geven en handvaten aan te reiken voor diverse problematieken. Ik werk graag vanuit de verbinding: elkaar begrijpen en vertrouwen, om zo samen doelen te stellen en ervoor te zorgen dat deze worden behaald.’

Jillian

Jillian heeft de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen afgerond en twee jaar Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd. Zij werkt als ambulant begeleider bij A-MeZo.  Jillian heeft bij verschillende werkgevers ervaring opgedaan in een diversiteit aan zorgvragen.

Zelf zegt zij: Wat ik belangrijk vind is dat ik een verlengstuk ben van iemand zijn zelfredzaamheid. Het is belangrijk om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten doen, maar toch steun te bieden daar waar nodig is. Dit is ook meteen wat het werk zo leuk maakt. Per cliënt heb je verschillende zorgvragen die erg uiteenlopen. Dit zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is. De dankbaarheid  die je er in de meeste gevallen voor terug krijgt geldt echt als absolute drijfveer voor mij.’

Anita

Anita heeft de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen afgerond en is opgeleid als Verzorgende IG. Als ambulant begeleidster bij A-MeZo komt haar ervaring op een somatische en PG afdeling goed van pas.

Zelf zegt zij:
‘Elke dag is anders. En elke dag kun je iemand helpen. Ik vind het geweldig om mensen die niet zelfstandig kunnen participeren een steuntje in de rug te geven, zodat zij een nieuwe kans in de samenleving krijgen.’

Anna

Anna heeft de opleidingen Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) en Post-HBO Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) afgerond. Voordat zij in 2017 A-MeZo oprichtte heeft zij 15 jaar als ambulant gezinsbegeleider bij Accare gewerkt. De motivatie om met A-Mezo te starten was dat zij een kleinschalige organisatie wil, met korte lijnen naar de client die persoonlijk contact en oprechte aandacht voor de client heeft. Anna werkt laagdrempelig, transparant, flexibel, is positief ingesteld en heeft humor.

Zelf zegt zij: ‘Ik vind het van groot belang dat we naast de client staan en samen beslissingen nemen in de behandeling of contact. Ik ben echt een mensenmens waarmee de client een oprechte vertrouwensband kan opbouwen. Ik probeer hierbij altijd vanuit een positieve blik te kijken naar de mogelijkheden en stimuleer de client om zijn doelen te halen. Hierbij zet ik de client centraal.’

Sandra

Sandra heeft een universitaire opleiding Orthopedagogiek afgerond en haar uitgangspunt is dat iedereen, elk persoon, elk gezin, elke professional uniek is en krachten heeft. Het leukste van haar werk bij A-MeZo vindt zij om samen naar die krachten op zoek te gaan en samen positieve veranderingen te bereiken. Naast diagnostiek en behandeling van cliënten coacht zij ook andere begeleiders.

Zelf zegt zij: ‘Alles kan veranderen. Samen zoeken naar oplossingen vind ik belangrijk. Dat doe ik met de nodige creativiteit en humor. Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodes, want ik geloof niet in standaardoplossingen.’