Mentorschap

mentor-amezo

Mentorschap

Wanneer een cliënt niet zo goed ( meer) voor zichzelf kan opkomen en geen familie of naaste meer heeft die de cliënt kan ondersteunen, zal de kantonrechter een mentor benoemen. De mentor overlegt zoveel mogelijk met de cliënt, maar neemt uiteindelijk wel zelf de beslissing als wettelijk vertegenwoordiger. De mentor heeft hierbij de plicht om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.

De mentor is namens de cliënt de gesprekspartner voor de hulpverlener en alle betrokken instanties waar de cliënt mee te maken heeft. Voordat een mentor wordt benoemd, wordt er eerst gekeken of de kandidaat-mentor past bij de cliënt. Dat gebeurt in één of meerdere kennismakingsgesprekken met beide personen. Het is namelijk van belang dat er een goede klik is tussen beide mensen.

Hoe kom ik aan een mentor?
Je kan met ons contact opnemen voor een mentor. Een mentor wordt altijd benoemd door de kantonrechter. Die onderzoekt en beoordeelt op grond van het verzoek en een verklaring van een deskundige of het mentorschap echt nodig is.

De mentor moet bij jou passen
Je wilt natuurlijk een mentor die bij jou past en eentje die snapt in welke situatie je zit. Alleen als een mentor jouw situatie goed begrijpt kan de mentor voor jou de persoonlijke verzorging, verpleging en behandeling in samenspraak met jou goed regelen. Daarom wordt de selectie van een mentor heel zorgvuldig in samenspraak met jou gedaan

Kosten
Aan het gebruik van een mentor zijn kosten verbonden.
Voel je vrij om hierover contact met ons op te nemen. Bel ons vrijblijvend op 0599-245000 of mail: info@amezo.nl