amezo_small

Menu


amezo_small

Menu


Ambulant

Volwassenen

Onze zorg voor volwassenen bestaat hoofdzakelijk uit ambulante begeleiding. 

jeugdzorg-amezo

Jeugd

Er kunnen heel veel redenen zijn waarom je even niet lekker in je vel zit en tijdelijk tegen problemen aanloopt. Niks om je voor te schamen. Met onze gerichte en succesvolle aanpak helpen wij je maar al te graag weer vooruit.

A-MeZo biedt verschillende vormen van begeleiding voor Jeugd:

  • Individuele begeleiding basis
  • Individuele begeleiding specialistisch
  • Individuele behandeling basis
  • Individuele behandeling laagfrequent
  • Gezinsbegeleiding basis
  • Gezinsbegeleiding specialistisch
  • Intensieve orthopedagogische of psychiatrische gezinsbehandeling.

Analyse en plan van aanpak
Afhankelijk van je situatie krijg je van ons begeleiding of een behandeling. In alle gevallen gaan we eerst een goede analyse maken en een plan van aanpak opstellen. Dit doen we uiteraard in goed overleg met jou en eventueel samen met je ouders, andere gezinsleden of andere hulpverleners.

In je eigen omgeving
Wij vinden het belangrijk om de begeleiding of behandeling zo dicht mogelijk in jouw omgeving te doen. Dan voel jij je niet alleen beter op je gemak, maar krijgen wij ook een beter beeld van jou en je omgeving.

Krijg weer regie op je leven
Als wij je begeleiden, heb je vaak een lichte vorm van gedrags- of ontwikkelingsproblemen. Daarom gaan we samen aan de slag, zodat je weer regie op je leven krijgt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van meer zelfredzaamheid, maar ook over het ontwikkelen van dagelijkse routines of structuur.

Soms werkt een behandeling beter?
Heb je last van psychische, ontwikkelings- of gedragsproblemen? Dan is een behandeling vaak beter. We leren je dan ander gedrag of helpen je bij het ontwikkelen van vaardigheden, waarmee je zelf het probleem kunt oplossen.
Afhankelijk van hoe snel je de draad oppakt, kan een behandeling langer of korter duren.

Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) is in 2014 opgericht om de Groninger gemeenten daar in te ondersteunen door de inkoop van de jeudhulp op te pakken. 

Daarnaast adviseert de RIGG zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de regio en is de monitoring van kwaliteit en uitgaven ook bij de RIGG belegd.